Vizsgálatok

Intézményünkben 2-18 éves kor közötti, gyermekek, tanulók komplex pszichológiai, gyógypedagógiai, logopédiai vizsgálatát végezzük, mely kiterjed a kognitív, nyelvi, beszéd, és egyéb részképességek, valamint a mozgásállapot felmérésére.
A vizsgálat kérése:
A hivatalból elrendelt vizsgálatok mellett, a beszédfogyatékosság megállapításához, ill. kizárásához a komplex szakértői vizsgálatot írásban, a nevelési-oktatási intézmény, a pedagógiai szakszolgálat, járási szakértői bizottság kezdeményezheti, azonban minden esetben a szülő írásos beleegyezése szükséges a folyamat elindításához.  A vizsgálati kérés beérkezését követően írásban tudatjuk a szülővel az előjegyzés sorszámát, majd a konkrét időpontról is aktuálisan értesítést küldünk.

Kérjük a szülőket hozzák magukkal a gyermek eddigi orvosi leleteit, vizsgálati eredményeit, néhány iskolai füzetet (különösen magyar, matematika, idegennyelv).

A szakértői vizsgálat iránti kérelem nyomtatvány ide kattintva elérhető: archiv.mor.hu/upload/file/vizsgalatkero.pdf

A vizsgálat menete:
A vizsgálat során felmérjük a tanuláshoz, tájékozódáshoz  szükséges részképességeket (pl.:grafomotorikát, emlékezetet, téri- és idői tájékozódást, lateralitást, testséma ismeretet stb.), a beszéd- és nyelvi fejlettséget, a kommunikációs szintet, valamint az intellektuális érettséget.  Szenzoros-integrációs zavar gyanúja esetén mozgásvizsgálatra is sor kerül. Az iskoláskorú tanulók vizsgálata szükség szerint kiegészül  a nyelv írásbeliségének elsajátításához szükséges képességek, készségek felmérésével, melynek során képet kapunk az olvasás, az írás, a számolás, és egyéb tantárgyi tudás minőségéről. A vizsgálatok megkezdésekor az élettörténeti adatok (anamnézis) felvételére, azok befejezésével a vizsgálati eredmények, szakértői javaslat megbeszélésére van lehetőség.
A vizsgálat típusai:
A vizsgálat lehet alapvizsgálatfelülvizsgálat, és kiegészítő vizsgálat. Az alapvizsgálat során a gyermeket először látjuk, így ez a vizsgálat hosszabb, 3-4 órát is igénybe vehet. (Kérjük a szülőket, hogy készüljenek enni- és innivalóval.)
A felülvizsgálat, valamint a kiegészítő vizsgálat időtartama rövidebb 2-3 óra, de esetenként ez is elhúzódhat.
A vizsgálat kimenetele:

A vizsgálat befejezésekor kerül sor a (beszédfogyatékosság okán) sajátos nevelési igény (SNI) megállapítására, ill. ennek kizárására. Amennyiben a gyermek nem sajátos nevelési igényű, enyhébb nyelvi-, beszéd ill. kommunikációs problémái vannak, javaslatot teszünk a  logopédiai- és egyéb fejlesztésekre (gyógypedagógiai, mozgás, pszichológiai), de az oktatási-nevelési intézmény nem változik. Ha a gyermek, tanuló  vizsgálata során beszédfogyatékosság-sajátos nevelési igény megállapítása történik, úgy intenzív logopédiai fejlesztésre teszünk javaslatot. Az intenzív fejlesztés történhet integráltan (többségi óvodai csoportban ill. osztályban), vagy szegregáltan (logopédiai óvodai csoportban ill. logopédiai osztályban). Előfordulhat azonban, hogy úgy látjuk, a gyermeknél fennáll a sajátos nevelési igény,  azonban a beszéd– és nyelvi fejlettség területein tapasztalt elmaradás más probléma (pl.:értelmi, hallás, látás, magatartás, mozgás stb.) következményeként alakult ki, tehát nem elsődleges tünetként értelmezhető. Ezekben az esetekben tovább küldjük vizsgálatra az illetékes pedagógiai szakszolgálathoz, szakértői bizottsághoz.